DTO w formularzu Symfony - część 2

Chcę ponownie poruszyć temat używania DTO do obsługi formularzy w Symfony. Okazuje się, że można kilka spraw doprecyzować. Format wpisu będzie odrobinę inny. Postaram skupić się na konkretnych przypadkach użycia i je opisać.

Chcę ponownie poruszyć temat używania DTO do obsługi formularzy w Symfony. Okazuje się, że można kilka spraw doprecyzować. Format wpisu będzie odrobinę inny. Postaram skupić się na konkretnych przypadkach użycia i je opisać.

Ten wpis rozszerza informacje zawarte w jednym z poprzednich wpisów: DTO w formularzu Symfony.

To null or not to null

DTO to nie jest Value Object. Podlega modyfikacjom. Jest workiem na dane. Dlatego zamiast getterów i setterów, udostępniam w nim publiczne atrybuty. Tylko dlaczego wszystkie są inicjowane z wartością null? I dlaczego tak jest, nawet jeżeli jakieś dane są wymagane? Po pierwsze: kiedy to możliwe, staram się nie używać konstruktorów w DTO. To ma być pusty obiekt, który dopiero wypełnię danymi. Po drugie: DTO podlega zewnętrznej walidacji. Fakt, że korzystam z komponentu symfony/validator chyba ma największy wpływ na „nulle”. Asercje definiują, czy dana wartość ma być pusta, jakiego ma być typu, długości i co mi tam jeszcze przyjdzie do głowy. Gdy walidator rozpoczyna swoją pracę, stara się dotrzeć do wartości przez publiczne atrybuty czy gettery. Gdybym nie inicjował wartości atrybutów, kończyłbym z błędem:

PHP Warning: Uncaught Error: Typed property Foo::$foo must not be accessed before initialization

No dobra, ale co się stanie, jeżeli zapomnę przepuścić dane przez validator i przekaże do encji null zamiast jakiejś wartości? Podstawową ochroną jest definicja typu atrybutu metody w klasie czy konstruktorze. Przekaż złe dane i dostaniesz TypeError. Drugą linią ochrony może być dodatkowa walidacja danych z wykorzystaniem np.: beberlei/assert.

public function setTitle(string $title): void
{
  Assertion::notBlank($title);
  $this->title = $title;
}

Dzięki temu, gdy przekażę do encji niepoprawne dane, dostanę wyjątkiem w twarz.

Rozdzielenie danych między tworzeniem a edycją

Zazwyczaj mam możliwość wykorzystania jednej klasy do tworzenia i edycji danych w encji. Jest łatwiej, dane wejściowe zawsze obsługuję za pomocą tej samej klasy. Jakiś czas korzystałem z opcji „1 DTO 1 akcja”, jednak w większości przypadków obie klasy wyglądały tak samo z wyjątkiem konstruktora, który jako argument brał encję i z niej były inicjowane dane. Dużo łatwiej jest wykorzystać mechanizm częściowej walidacji na podstawie grup (dokumentacja validation groups).

Zostaje jeszcze uproszenie tworzenia obiektu wypełnionego istniejącymi danymi. Named constuctors na ratunek! Zamiast przyjmować atrybuty w konstruktorze, tworzę statyczną metodę fromEntity:

class Foo
{
  /**
   * @Assert\NotBlank()
   */
  public ?string $foo = null;

  public static function fromEntity(Entity $bar): self
  {
    $data = new self();
    $data->foo = $bar->getFoo();

    return $data;
  }
}

Prawda, że łatwiej?

Relacje między encjami

I znów problem, który rozwiązywałem na dwa sposoby.

Zacznijmy od prostszego w obsłudze. Można pomyśleć, że skoro do obsługi formularza wykorzystuje się DTO, to nie powinno się używać pola EntityType. Tylko dlaczego nie? Przecież chodzi tylko o rozdzielenie danych przed walidacją od encji. EntityType nie wprowadza zmian, a służy tylko do ich odczytu. Takie rozwiązanie ma jeszcze jeden plus: nie trzeba pisać odrębnego walidatora sprawdzającego, czy encja istnieje. Robi to za nas wbudowany mechanizm pola w formularzu. W takim przypadku obiekt danych powinien przyjąć encję, a nie inne DTO czy samo ID.

Teraz rozwiązanie odrobinę bardziej skomplikowane, w którym do DTO przekazuje się tylko ID encji. W takim przypadku, zamiast z EntityType korzysta się z ChoiceType. Teoretycznie, ChoiceType załatwia za mnie sprawdzenie, czy wybrana opcja istnieje. Mimo wszystko wolę dopisać walidator, który upewni się, że encja o danym ID istnieje w bazie. Minusy tego rozwiązania to konieczność samodzielnego budowania listy opcji i walidatora.

Drugie rozwiązanie częściej sprawdza się w przypadku API – dlatego zaproponowałem przekazanie ID, a nie obiektu encji. Pracując z API i podstawowym serializerem Symfony, zazwyczaj otrzymujemy ID, a nie obiekt encji. Jeżeli dane pochodzą tylko z formularza, łatwiej jest zbudować listę opcji złożoną z encji, zamiast z ID. Mimo wszystko i tak dopisałbym walidator 🙂

Podsumowanie

Post powstał na skutek opublikowania postu w jednej z grup, do których należę na Facebooku. Zaczęło się od wyjątku spowodowanego błędnym typem danych przekazanych do settera.

Mam nadzieję, że ten artykuł rozwiał wątpliwości i pytania powstałe po przeczytaniu pierwszej części. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania lub sugestie, zapraszam do dodania komentarza.

Odkryj podobne treści