Notatki Deva Notatki Deva Trochę kodu, trochę gadania

#orm