Moje wypracowane praktyki, których używam przy pracy z repozytorium Doctrine